I Amager SK har vi plads til alle! Derfor har vi også indgået et samarbejde med Københavns Kommune, som muliggør, at vores medlemmer kan få støtte til deres børns kontingent, hvis de har svært ved selv at betale det. Kommunen beskriver ordningen således:

"Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3 til 17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune. Der kan søges 1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent samt 500 kr. årligt pr. barn til udstyr og stævnedeltagelse. "

Er man mellem 18 og 25 år er det ligeledes mulighed for at søge støtte gennem DGI indsatsen "Foreningsliv for alle". Indsatsen beskrives således:

"Et medlem kan få kontingentstøtte én gang om året maks. to år i træk, hvor 2/3 af kontingentet dækkes, dog maksimalt 1.200 kr. per år."

Hvis I mener, at I passer ind i én af ovenstående beskrivelse, udfyld da nedenstående formular, så vender vi tilbage hurtigst muligt:

## FORM:3 ##

Kontingentstøtte