Udmelding

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller på egen hånd gennem conventus.dk. Udmeldelsesvarslet er 14 dage til d. 1 i en måned.